Km mete 2021

Söndag 19 sep 2021

Vi fiskar i två dammar

Sågdammen och Hergårdsdammen

samling vid Österby brandstation 08.30

Tävlingstid Sågdammen 9-11

paus

Tävlingstid Herrgårdsdammen 12-14

 

Avg 100kr senior, junior gratis