Klubbsjön

Klubbsjön

Låna båt

Om man vill låna / boka båt,  skicka ett sms till Timo 0730 87 35 67 

Klubb båtarna ligger förtöjda på plats 8 & 10 (markering på bryggan)

Obs det har kommit klagomål om att det lämnas skräp mm i båtarna. Vi kommer att ha koll på nedskräpning i båtarna och dom som inte sköter sig får låna båt någon annanstans därefter.

Så lämna båten fri från skräp för allas trevnad.

Harvikadammen är Österby sportfiskeklubbs klubbsjö som alla medlemmar får fiska i efter att medlemsavgiften är betald.

Harvikadammen arrenderas av Österby Sportfiskeklubb av Korsnäs AB som är markägare.

Allt fiske med mjärde, nät, ryssja och sax är förbjudet.
Även kräftfiske är förbjudet.

Karp finns inplanterat i dammen och skulle du ha turen att fånga en karp så ta en bild på den om du har möjlighet och släpp sedan tillbaka den i dammen

2st roddbåtar finns att låna (båtplats 8 & 10) och vill man använda sin egen motor så går det bra.

Har man en större motor så kör lugnt.

Vill man hyra båtplats vid bryggan,följ anvisning på sidan "bli medlem"

Klubben håller även en vandringsled runt Harvikadammen som är öppen för allmänheten.

Dela den här sidan