Pristagare KM Gädda 2018

Klubbmästare Gäddfiske 2018 blev Jukka Södervall

1 Jukka Södervall        7190gr

2 Ingvar Sköstrand      5570gr

3 Timo Hakulinen         3650gr

4 Jocke Grandin          1110gr

5 Tommy Björkman        770gr

6 Torbjörn Grandin        670gr

7 Per Whalström             0gr

8 Margarete Larsson         0gr

Största gädda Jukka Södervall 6310gr

Minsta gädda  Timo Hakulinen   140gr