Resultat Km Gädda 2019

Bland seniorerna gick det så här.

Jukka Södervall blev klubbmästare 2019 då han fångade flest Gäddor, 12 st

Patrik Sundgren fångade den största som vägde 970 gr

Timo Hakulinen fångade den minsta som vägde 170 gr

 

Endast en Junior deltog å det var Rasmus Sundgren, han fångade 3 st gäddor varav den största vägde 530 gr å den minsta 500 gr och blev Junior Klubbmästare 2019

Det fångades totalt 57 gäddor under tävlingen

Jukka Södervall    12 st

Timo Hakulinen     11 st

Ingvar Skönstrand 10 st

Patrik Sundgren     7 st

Sören Johansson    4 st

Uffe Eriksson       4 st

Torbjörn Grandin   4 st

Tommy Björkman   1 st

Hasse Lagenius     1 st

S-S Höglund       0 st

Rasmus Sundgren  3 st